He

VAZ standarts kopvērtējums/2016

 Dalībnieks/Posms      
24.01.
Reose

 07.02. Eriņi
28.02. Reose
06.03. Reose
01.05. Dravn.
21.05. Reose
04.06. Reose
26.06. Dravn.
16.07. Aknīste
30.07. Reose
07.08. Moisakula
 27.08. Dravn.
 03.09. K-Nomme
24.09. Dravn.
 15.10. Reose
 Kopā

Vieta

 Guntars Šmits #19
 - --
-
 17 12 1 --
 --
-
 1
12
 - 43p 5.
 Mārtiņš Opuls #81
 - --
-
 11
1
10
 - - - - -17
 1 31p 11.
 Agris Lūsis #81
 - - - - - - - - - 1 - --
 - - 1p 18.-20.
 Udo Jakobson #2
 20 17 17 20 20 17 20 - 20 20 17 17 17 - 17 239p 1.
 Rauno Eesmaa #13
 1 151
10
 -15
17
12
 - - --
7
 15 12 105p 3.
 Rait Mottus #16
 --
 12 --
 20 15 20 - 17 1215
12
 - - 123p 2.
 Taitis Veinšteins #99
 - - 20 15 - --
 - --
 - --
-
 - 35p 8.
 Sirvo Nomm #21
 - - - 17 - - - - - - --
 - - - 17p 14.
 Arnis Odiņš #80
 - - 15 - - - - - - - - - - - - 15p 15.-16.
 Uldis Odiņš #87
 - - 10 - - - - - - 1 - - - - - 11p 17.
 Auseklis Logins #38
 17 - 7 - - - - - - - - - --
 - 24p 12.
 Jānis Logins #38
 - 20-
 12 - - - - - - - - - - - 32p 10.
 Hannes Tisler #44
 - - - - - - - 17 - 15 - - - - 1 33p 9.
 Arvids Tisler #44
 - - - - - - - - - - 15 - - - - 15p 15.-16.
 Martin Oun #57
 - - - - - - - 15 - 12 1 - 10 - 1 39p 6.
 Heinari Reinbach#07
 - - --
 --
 - 1 - 1 20 2020
20
20
 102p 4.
 Ivo Lauberts #171
 - --
-
 1 --
-
-
-
-
-
-
-
 - 1p 18.-20.
 Aimar Kielas #36
 - - --
 - - - - - - - 12 15 - 1037p
 7.
 Ivo Žilde #86
 - - - - --
 --
 - - - - 5 1 1521p
 13.

Kaspars Vaskāns #50

 - - --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1 p
 18.-20.

Priekšpiedziņas kopvērtējums/2016


Dalībnieks/Posms          

 24.01.
Reose

07.02. Eriņi

 28.02. Reose

06.03. Reose

01.05. Dravn.

21.05. Reose

04.06. Reose

26.06. Dravn.

16.07. Aknīste

30.07. Reose

07.08. Moisakula

27.08. Dravn.

03.09. K-Nomme

 24.09. Dravn.

 15.10. Reose

Kopā

 Vieta

 Ainārs Liepiņš #32
12
20
17
 -20
12
1
-
-
-
-
-
 - 10 597p

 3.

 Jānis Nikels #32
 - --
-
-
-
-
 12-
-
-
-
 --
 15 27p

 13.

 Modris Krastiņš #7
10
-
12
-
12
-
1
-
-
15
1
-
 15 15 182p

 4.

Madars Krastiņš #7
 --
-
15
-
 7 -1
-
-
-
 - --
 - 23p

 14.

 Jānis Behterevs #7
-
 - - - - - --
20
-
- - - - - 20p

 15.-16.

 Meeli Reinbach #66
-
 - - - 11
15
15
-
 --
-
 - - - 32p

 12.

 Ikars Zvaigzne #9
-
-
-
-
 - 1720
 -20
17
 - - - - - 74p

 5.

 Jānis Romāns #23
 15 - 2020
17
15
17
 -20
-
 - - - 1 10 135p

 1.

 Igors Molotovs #8
 1 -1
 -15
1
diskv.
1
-
 --
20
 - 1 12 52p

 10.

 Uldis Pētersons #8
 - - - - - - - - - - - - 20-
-
 20p

 15.-16.

 Ainārs Brecis #33
-
-
 --
 - - 1-
-
 1-
 - - - - 2p

 19.

 Ats Lensment #110
 --
-
- - 1012
17
-
-
 - - 17 - 1773p

 6.

 Kaupo Klaus #76
-
 - 15 1 -20
1
20
20
20
20
-
 - 1 1 119p

 2.

 Kaspars Hvats #12
 - - - --
 1 1010
-
 -17
15
diskv.
17
 1 71p

 7.

 Andris Cīrulis #12
 - - --
 1-
 - --
 - - - - - - 1p

 20.-21.

 Siim Saar #32
 - - - 1 --
 --
-
-
 15 171
 20 7 61p

 8.

 Jurģis Mačs #21
 2015
1
17
-
 --
-
-
-
-
 --
 - - 53p

 9.

 Aro Kikas#91
 17 - - - --
-
 --
-
-
 - - 1 20 38p

 11.

 Māris Sesks #85
 - 17-
 - --
-
 --
 --
 - --
 - 17p

 17.

 Tanel Raudsepp #28 - - - - - - --
 - - - - 1 - - 1p

 20.-21.

 Dzintars Zaķis #190
 --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
 -12 p

 18.


OPEN kopvērtējums/2016

Dalībnieks/Posms 
24.01.
Reose

 07.02.
Eriņi

 28.02.
Reose

06.03.
Reose

 01.05.
Dravn.

 21.05.
Reose

 04.06.
Reose

26.06.
Dravn.

 16.07.
Aknīste

 30.07.
Reose

07.08.
Moisakula

27.08.
Dravn.

 03.09. K-Nomme
24.09. Dravn.
 15.10. Reose
 Kopā

Vieta

Oskars Baunis #24
 15-
-
-
1
-
-
-
20
-
-
 12 1512
 1 76p 5.
Valmar Haava#92
 --
-
20
-
-
 - - - - --
 --
 1 21p 15.
Hannes Tisler #44
 17 - - - - 10 - - -- -15
-
-
 - 42p 9.-10.
Raido Liivak #85
 --
 20 20 - 1 --
-
 20 --
 --
 - 61p 6.
Rinalds Apiņš #10
 - - - --
 12-
 15 20 1-
 - diskv. 17 15 80p 4.
Kaspars Kūķis #17
-
-
 - --
 1 --
 20-
-
 - 17-
 - 38p 12.
Niks Eleksis #77
20
 --
 - 1215
 - --
-
-
-
 - - -47p
 8.
Meelis Kahk #35
 --
-
-
 15 -17
20
20
12
20
 20-
 20 17 161p 2.
Jānis Logins #38
-
- - - 2017
1
 -20
15
17
 - --
 - 90p 3.
Auseklis Logins #38
 --
-
 --
-
-
 12 - - - - - - - 12p 17.
Aare Tiru #1
-
 - - --
 712
1
 -7
15
 --
 - - 42p 9.-10.
Ainārs Saliņš #16
 --
 - - 10 1 15-
 20 --
 10 - - -56p
 7.
Aigars Saliņš #16
-
-
 --
 - - - 10 - 5-
-
 - - 12 27p 13.
Kaspars Kļaviņš #6
 --
1
 - - 1 10 - 20 1 1 1 --
 5 40p 11.
Uģis Oliņš #71
 - --
-
 17 20 20 17 20 17 1 17 201
 20 170p 1.
Vladislavs Kursišs #28
 - - --
-
-
-
 --
 10 1 --
 - - 11p 18.
Kristaps Siktars #1
-
-
 --
 1-
-
-
-
 - - - --
 - 1p 19.-21.
Kristjan Ojaste#68 - --
-
-
 - - - - --
-
1
-
 - 1p 19.-21.

Aivis Lejasmeijers #7

 --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
 10 25p 14.
Jānis Behterevs#13
 - - - - - - - - - - - - -10
 7 17p 16.
Heinar Lehtsaar #28
 - --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
 -1p
 19.-21.


Kilingi-Nomme 3.09.2016

Devītā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1.vieta Uldis Pētersons #8

2.vieta Ats Lensment #110

3.vieta Modris Krastiņš #7

VAZ standarts

1.vieta Heinari Reinbach #07

2.vieta Udo Jakobson #02

3.vieta Aimar Kielas #36

OPEN

1.vieta Uģis Oliņš #71

2.vieta Kaspars Kūķis #17

3.vieta Oskars Baunis #24


Dravnieki 27.08.2016

Astotā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1.vieta Igors Molotovs #8

2.vieta Siim Saar #32

3.vieta Kaspars Hvats #12

VAZ standarts

1.vieta Heinari Reinbach #07

2.vieta Udo Jakobson #02

3.vieta Rait Mottus #16

OPEN

1.vieta Meelis Kahk #35

2.vieta Uģis Oliņš #71

3.vieta Hannes Tisler #44


Moisakula 7.08.2016

Septītā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1. vieta Kaupo Klaus #76

2. vieta Kaspars Hvats #12

3. vieta S. Saar #32

VAZ standarts

1. vieta Einar Reinbach #07

2. vieta Udo Jakobson #2

3. vieta Arvid Tisler #44

Open

1. vieta Meelis Kahk #35

2. vieta Jānis Logins #38

3. vieta Aare Tiru #1

Reose 30.07.2016

Sestā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1. vieta Kaupo Klaus #76

2. vieta Ikars Zvaigzne #9

3. vieta Modris Krastiņš #7

VAZ standarts

1. Udo Jakobsons #2

2. Rait Mottus #16

3. vieta Hannes Tisler #44

Open

1. vieta Raido Liivak #85

2. vieta Uģis Oliņš #71

3. vieta Jānis Logins #38

Aknīste 16.07.2016

Piektā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1. vieta

2. vieta

3. vieta

VAZ standarts

1. vieta

2. vieta

3. vieta

Open

1. vieta Jānis Logins #38

2. vieta

3.vieta

Dravnieki 26.06.2016

Ceturtā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1. vieta Kaupo Klaus #76

2. vieta Ats Lensment #110

3. vieta Meeli Reinbach #66

VAZ standarts

1. vieta Rait Mottus #16

2. vieta Hannes Tisler #44

3. vieta Martin Oun #57

Open

1. vieta Meelis Kahk #35

2. vieta Uģis Oliņš #71

3. vieta Rinalds Apiņš #10

Reose 04.06.2016.

Trešā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1. vieta Ikars Zvaigzne #9

2. vieta Jānis Romāns #23

3. vieta Meeli Reinbach #66

VAZ standarts

1. vieta Udo Jakobson #2

2. vieta Rauno Eesmaa #13

3. vieta Rait Mottus #16

Open

1. vieta Uģis Oliņš #71

2. vieta Meelis Kahk #35

3. vieta Ainārs Saliņš #16

Reose 21.05.2016.

Otrā posma rezultāti:

Priekšpiedziņa

1. vieta Kaupo Klaus #76

2. vieta Ikars Zvaigzne #9

3. vieta Jānis Romāns #23

VAZ standarts

1. vieta Rait Mottus #16

2. vieta Udo Jakobson #2

3. vieta Rauno Eesmaa #13

Open

1. vieta Uģis Oliņš #71

2. vieta Jānis Logins #38

3. vieta Niks Eleksis #77

Dravnieki 1.05.2016.

Pirmais posms rezultāti:

Priekšpiedziņa

1. vieta Ainārs Liepiņš #32

2. vieta Jānis Romāns #23

3. vieta Igors Molotovs #8

Vaz standarts

1.vieta Udo Jakobson #2

2. vieta Guntars Šmits #19

3. vieta Ivo Lauberts #171

Open

1. vieta Jānis Logins #38

2. vieta Uģis Oliņš #71

3. vieta Meelis Kahk #35


Reose 6.03.2016.

Ziemas autokrosa un sprinta sacensības REOSE trasē Igaunijā

Uno Tisler video: Priekšpiedziņa ; VAZ ; Apbalvošana ; Sprints

Rezultāti VAZ

1. vieta Udo Jakobson Mõisaküla

2. vieta Sirvo Nõmm Kilingi-Nõmme

3. vieta Raitis Vainšteins Valmiera

Rezultāti Priekšpiedziņa

1. vieta Jānis Romāns Rūjiena

2. vieta Jurģis Mačs Rūjiena

3. vieta Madars Krastiņš Rūjiena

Reose 28.02.2016.

Ziemas autokrosa un sprinta sacensības REOSE trasē Igaunijā

Rezultāti VAZ

1. vieta Raitis Vainšteins Valmiera

2. vieta Udo Jakobson Mõisaküla

3. vieta Arnis Odiņš Valmiera (Naukšēni)

Rezultāti Priekšpiedziņa

1. vieta Jānis Romāns Rūjiena

2. vieta Ainārs Liepiņš Valmiera

3. vieta Kaupo Klaus Abja

Sprints aizmugures piedziņa

1. vieta Jānis Logins

2. vieta Kauri Sikk

3. vieta Heinar Lehtsaar

Sprints Daiļais dzimums

1. vieta priekšpiedziņa Meeli Reinbach

1. vieta VAZ Nele Pruuns


REOSE 24.01.2016

Ziemas autokrosa un sprinta sacensības REOSE trasē Igaunijā

Neliels onboard ieskats no sprinta disciplīnas

VAZ un Open kopējais fināla brauciens

Priekšpiedziņa, fināla brauciens

Apbalvošana

Fotogrāfijas no pasākuma galerijā


Auto sacensības uz Eriņu dīķa, atskaite                                 

Svētdien, 17, janvārī notika ziemas sacensības uz Eriņu dīķa.

Rezultāti (pdf fails 181 kb)

Neliels video apskats šeit: https://www.youtube.com/watch?v=LjjFAMfmPCY

Priekšpiedziņa: https://www.youtube.com/watch?v=Fl0CjjKs1LM

Aizmugures piedziņa: https://www.youtube.com/watch?v=JPcyCAgNhRc

Apbalvošana: https://www.youtube.com/watch?v=4ZzmbxIZS4w


2016.gada 1. ziemas izbrauciens Rūjienā

Fotogalerija

2015. SK-Stūrmanis Gada kopsavilkums (apstiprināts)

4.Baltijas amatieru autosporta klubu apvienības čempionāts 18.07.2015

Dalībnieku saraksts  

Rezultāti

Video:                                                                                                                                                                                                                                     

Priekšpiedziņas kvalifikacijas braucieni

Open kvalifikācijas braucieni

VAZ kvalifikācijas braucieni

Priekšpiedziņa fināls

Open fināls

VAZ fināls

Apbalvošana


re you can enter text or insert images or tables, if necessary.


 .